Tarieven


Tarieven 2021

Bijles:  

€36,50 per 45 minuten bij mij in de praktijk, dit is inclusief voorbereiding, lesmateriaal, huiswerk en registratie.

Bijles Propedeuse Taalvaardigheid HBO:

€42,50 per 45 minuten, dit is inclusief voorbereiding, lesmateriaal, huiswerk en registratie.

Remedial teaching:

€ 42,50 per 45 minuten, dit is inclusief voorbereiding, lesmateriaal, huiswerk en registratie.

Tarief Trainingen:

€ 325,00 voor een cito-training of entreetoetstraining van 8 lessen van 45 minuten,dit is inclusief voorbereiding, lesmateriaal, huiswerk en registratie.

Overleg leerkracht/ouder:

Mocht het zijn dat er meer tijd nodig is dan gebruikelijk door overleg met leerkracht of ouders, dan geldt er een uurtarief van €37,50 per uur.

Het intakegesprek is gratis.

De tarieven voor bijles en trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Tarieven Kindercoaching:

€ 55,- per uur. Deze prijs is inclusief btw.

De factuur voor coaching kunt u indienen bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Het afmelden van afspraken dient 24 uur vooraf te geschieden, anders wordt afspraak alsnog gefactureerd.

Voor meer informatie, neemt u contact op via Contact