Taaldenker of beelddenker?


Taaldenker of beelddenker?

Als voormalig groep 3 leerkracht ben ik menig kind tegengekomen dat moeite had met het leren lezen. Kan dit dyslexie zijn, een jonge leerling of is er iets anders aan de hand? In groep 3 is dit nog niet met zekerheid te diagnosticeren.  Pas in groep 4 kan een onderzoek plaatsvinden naar wat de oorzaak is van de leesproblemen die een kind ervaart. Vaak heeft het kind een spurt gemaakt in de ontwikkeling en zijn de problemen weg. Het kwartje is gevallen. Er blijft dan nog een groep kinderen over die maar moeite blijven hebben met taal. Zijn dit ook dyslectici of zou er wellicht iets anders zijn, waardoor het kind de stof niet oppikt? Wellicht is uw kind een beelddenker. Per slot van rekening worden we allemaal als beelddenker geboren. We zien, voelen, ruiken alles om ons heen. Onze zintuigen werken overuren en af en toe komt er een kreetje uit onze mond, maar deze is nog geheel betekenisloos. Langzaam maar zeker zie je bij kinderen dat ze steeds meer de overstap maken naar het taaldenken. Het kind denkt in taal, ziet de letters van een woord en de woorden in een zin als het kind zich gaat verwoorden. In groep 3 zie je overstap heel goed. Een letter wordt aangeboden met een plaatje en een gebaar als ondersteuning. Langzaam maar zeker verdwijnt het plaatje en de ondersteuning en kan een kind letters lezen en dus ook woorden en zinnen. Dit is een natuurlijk proces dat wij allen doorgemaakt hebben.

alphabet-99374_640

Op een enkeling na…… Dit kind is de dromer tijdens de uitleg en krijgt de letters maar niet onder controle. Het denkt niet aan het woord als hij een woord hoort, maar aan alle andere aspecten van een woord. Neem bijvoorbeeld het woord HOND. Een taaldenker ziet dan de letters  H O N D.  Een beelddenker ziet een hond voor zich en haalt daarbij ook de herinnering erbij aan een hond. Hoe de hond voelt, ruikt, speelt en wat zijn ervaringen zijn met een hond. Je ziet dat er een groot verschil zit in beide denkwijzen.  Een beelddenker heeft nog steeds de visuele ondersteuning nodig om een woord aan op te hangen, een kapstok.