Jes


Jes bijles en coaching

Ik ben Jessie Schelle, bijnaam Jes. Zoals u op de homepage heeft kunnen lezen, ligt mijn basis in het basisonderwijs. Ik heb jarenlang met veel plezier in de verschillende groepen kennis mogen maken met de kinderen en de leerstof. Daar merkte ik dat veel kinderen toch veel moeite hadden met de leerstof. Ook de diversiteit aan leerlingen, ADHD, autisme en beelddenkers ben ik tegengekomen in mijn 14 jaar voor de klas. Hierin heb ik dus de nodige ervaring opgedaan en methodieken geleerd.

Mijn loopbaan is begonnen in de bovenbouw, na een aantal jaren ben ik naar de kleuters gegaan. Wat was dat leuk! Dit heb ik met veel plezier gedaan,om vervolgens door te schuiven naar groep 3. Ik weet dus alles van leren lezen, schrijven en rekenen. Ik heb daar ook gezien waar een kind op uit kan vallen en hoe ik het dan kan helpen. Ook ben ik daar aan de slag gegaan met een sociale vaardigheidstraining de Job en Jessie Club, de naam is puur toeval.De Job en Jessie Club is de voorloper van Tim en Flapoor. Van beide ben ik gecertificeerd trainer.

Sinds een aantal jaren heb ik mijn eigen praktijk waar ik leerlingen een op een begeleid. Wat zie je ze dan ontzettend groeien! Momenteel begeleid ik kinderen van groep 4 t/m 8. Zij komen bij mij voor hulp als het op school even niet meer lukt. Door goed te kijken naar wat een kind kan, en deze mogelijkheden te benutten, lukt het om hetgeen eerst onmogelijk leek, voor elkaar te krijgen. Daarnaast begeleid ik ook leerlingen uit het praktijkonderwijs om ervoor te zorgen dat zij voldoende bagage hebben om de overstap te maken naar het reguliere V.M.B.O..

HBO

Een van de zaken die geheel nieuw is, is mijn aanbod propedeuse taalvaardigheid.Dit pakket heb ik zelf ontwikkeld en de resultaten zijn goed! Het zou natuurlijk erg jammer zijn als er student zijn droom op moet geven. Dankzij deze training zijn er al studenten een aantal doorgestroomd. Dit is een nieuw aanbod waar u meer over kunt lezen op Praktijk voor leerbegeleiding Les van Jes

Kindercoach

Het werken met kinderen is iets dat ik ontzettend leuk vind. Tijdens mijn werk als bijles-juf merk ik dat veel kinderen moeite hebben met het feit dat ze op leergebied niet mee kunnen met hun vriendjes. Hun zelfvertrouwen is hierdoor minder geworden. Ik ben op zoek gegaan naar een middel om in mijn praktijk met deze kinderen aan de slag te gaan, en heb in de opleiding Kindercoaching een mooi aanbod gevonden. Ik ben gecertificeerd kindercoach. Voor meer info Jes Kindercoaching

Mijn kleine vriend Fons, de labradoodle. Die graag kennismaakt met de kinderen die voor bijles en coaching komen.

Voor meer informatie, neemt u contact op via Contact