Jes Kindercoaching


Jes Kindercoaching

Als een kind geboren wordt, is dat de mooiste gebeurtenis in je leven. Je ziet je kind groeien in een mooie mengelmoes van jullie twee. Het leert van jullie. Jullie kind komt in contact met andere kinderen en volwassen en leert hierin sociale vaardigheden. Vooral op de peuterspeelzaal en school gaat de ontwikkeling razendsnel. Kinderen ontwikkelen steeds meer hun eigen persoonlijkheid. Het ene kind is extravert, het andere is introvert. Kinderen gaan ook op verschillende manieren met situaties om. Helaas is dat niet altijd de juiste manier. Hierdoor kan het gebeuren dat een kind in aanmerking komt voor kindercoaching.

In mijn jaren voor de klas en als bijles-juf ben ik regelmatig kinderen tegen gekomen die niet goed “NEE” konden zeggen tegen leeftijdsgenootjes. Ook heb ik helaas genoeg kinderen in de klas gehad waarvan ouders ernstig ziek waren. Als leerkracht heb je dan niet de juiste vaardigheden om een kind te helpen in zo’n situatie. Ik ben destijds gecertificeerd trainer geworden van de “Job en Jessie-Club”, en de opvolger “Tim en Flapoor”. Dit zijn beide sociale vaardigheidstrainingen. Job en Jessie is voor de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. De kinderen leerden in deze trainingen voor zichzelf op te komen en vriendschappen te sluiten.Deze trainingen heb ik zelf jaren gegeven. Bepaalde vaardigheden blijven in je handelen hangen tijdens het werken met kinderen. Het positief benaderen is er een van.

Wat doet een kindercoach?

Kindercoaching helpt een kind op een oplossingsgerichte manier. We gaan dus samen, het kind en ik, kijken naar een manier om om te gaan met een vervelende situatie. Ik ga niet op zoek naar de oorzaak van een probleem, maar kijk naar de mogelijkheden die jullie kind heeft om met hetgeen hij nu lastig vindt om te gaan. Te denken valt dan aan:

Boos zijn

Angst

Verdriet

Faalangst

Ook kan een kind het moeilijk hebben met het besef dat het hoog sensitief is.

Een vrij kind is een gelukkig kind

Een vrij kind is een gelukkig kind

Een coach heeft verschillende middelen om met een kind te werken, dit zijn er enkele van:

  • Het voeren van gesprekken
  • Rollenspellen
  • Spelende werkvormen
  • Creatieve werkvormen zoals schilderen en tekenen.

Door deze werkvormen ga ik samen met uw kind op zoek naar de oplossing voor uw kind. Dit kan zijn door het naspelen van een situatie met poppen, maar ook door het het gebruik maken van diverse spellen zoals het Kinder Kwaliteiten Spel. De lijst van materialen en werkwijzen is ontzettend lang. Ieder kind is anders, dus er is voor ieder kind een ander pad dat we gaan bewandelen. Het is belangrijk dat jullie kind zich prettig voelt bij de oplossing die hij gevonden heeft. Een kind heeft ook even de tijd nodig om een nieuwe manier van denken en reageren in een situatie toe te passen.

Het traject

Het traject van kindercoaching ziet er voor ieder kind anders uit. Na iedere sessie kijken we of er de noodzaak is om een nieuwe sessie in te plannen. Gemiddeld zijn er 5 sessies nodig om een oplossingsgericht traject te voltooien. De afspraken vinden eens in de twee a drie weken plaats om hetgeen we afgesproken hebben, ook in de praktijk te oefenen.

Voor tarieven kijkt u op de pagina Tarieven

Voor meer informatie, neemt u gerust contact op met Informatie