Blog Weerbaarheid


Weerbaarheid

Op het moment dat we geboren geworden, krijgen we de eerste jaren de bescherming van onze ouders. Zij zorgen voor onze eerste levensbehoeften en bieden ons een gevoel van veiligheid. Als we onze eerste stappen zetten, wordt onze wereld groter en komen we in contact met leeftijdsgenootjes. We komen ze tegen op school, familie en op de sportclub. We leren nu sociale vaardigheden. Wat mag wel en wat mag niet? Door het leren van sociale vaardigheden worden we weerbaar en krijgen we zelfvertrouwen.

Wat is weerbaarheid?

Dit is voor iedereen anders. De een vindt het opkomen voor zichzelf. De ander ziet het meer als assertiviteitstraining en weer anderen leggen de link met zelfvertrouwen, want wie zelfvertrouwen heeft durft voor zichzelf op te komen en is weerbaar.  Alle 3 hebben ze gelijk. Daarnaast durft een weerbaar kind ook op te komen voor anderen, is het een doorzetter, kent het zijn grenzen en vraagt het hulp als het niet tot een oplossing kan komen. Bovenal heeft het kind zelfvertrouwen!

Als een kind zelfvertrouwen heeft, durft het de wereld aan en is niet bang om te falen. Ook als het faalt is het belangrijk om aan te geven dat het niet erg is om te falen. De volgende keer gaat het vast beter. Wil je de weerbaarheid van kinderen vergroten dan is het belangrijk om het zelfvertrouwen te vergroten.

Kinderen met weinig zelfvertrouwen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze zeggen vaak dat ze dingen niet kunnen, dom, lelijk of stom zijn. Er zijn een aantal zaken die ervoor kunnen zorgen dat kinderen zo over zich kunnen gaan denken:

  • te weinig aandacht of erkenning
  • gebrek aan grenzen of het niet consequent hanteren van afspraken
  • niet uiten van bewondering voor prestaties van kinderen
  • vergelijken van het kind t.o.v. anderen waarbij het kind het onderspit delft
  • ruzies tussen ouders
  • fysieke of lichamelijke mishandeling
Net zoveel zelfvertrouwen als superman.

Net zoveel zelfvertrouwen als superman.

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen zelfvertrouwen krijgen. Voor sommige kinderen gaat dat heel makkelijk. Het lijkt wel of ze ermee geboren zijn. Voor andere gaat het moeilijker. Bovenal is het een proces wat in je jeugd begint en doorgaat tot in je volwassen leven. Het meest belangrijke is dat je met liefde benaderd wordt. Als een kind sterk in zijn schoenen staat, zal het minder afhankelijk zijn van de mening van anderen, gevoeligere kinderen zullen de mening van anderen zich sneller aantrekken. Zowel positief als negatief. Een negatieve opmerking blijft ook nog eens langer hangen dan een positieve.

De persoonlijkheid van een kind speelt ook mee. Hoe oneerlijk ook, een introvert kind zal het moeilijker hebben dan een extravert kind. Deze laatste wordt vaker positief benaderd dan de eerste. Voor de vorming van het zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft een introvert kind net even iets meer nodig dan een extravert kind. Geef het introverte kind net even een knuffel meer, een complimentje meer. Het helpt dus niet om het introverte kind bij wijze van boost eens lekker in het middelpunt van de aandacht te zetten terwijl deze hier niet om gevraagd heeft. Dit werkt niet.

Hoe bevorder je zelfvertrouwen bij een kind?

Geef je kind liefde, zeg het niet alleen, maar geef het kind ook het gevoel dat het geliefd is. Dit doe je door het kind aandacht te geven en activiteiten samen te doen. Leg die telefoon dan echt weg. Een kind voelt het aan als de aandacht er niet bij is. Tijdens deze activiteiten kun je het zelfvertrouwen van het kind opbouwen. Kijk altijd naar het niveau van het kind. Als je een spelletje gaat doen, kies er dan een die op niveau is. Niet te moeilijk en niet te makkelijk, zodat het kind een succeservaring op kan doen. Laat het kind het ook zelf doen. Neem het niet over. Waardeer het kind en zijn mening. Vraag hier ook om. Het helpt het kind zijn positie in de wereld te vinden en kritisch te worden op zichzelf. Een kind mag fouten maken, laat dit merken. We zijn per slot van rekening mensen en die maken weleens fouten. Hierin kun je zelf een goed voorbeeld zijn. Let hierbij niet alleen op wat je zegt maar ook op je houding en stemgebruik. Ouders zijn rolmodel en kinderen nemen bewust en onbewust veel over. Je ziet dit terug in het spel dat ze spelen. Laten we ervoor zorgen dat ze de positieve dingen overnemen, zodat we krachtige en liefdevolle jonge kinderen op laten groeien tot volwassenen die vol zelfvertrouwen en liefde in de wereld staan.