Bijles van Jes


Voor wie is bijles van Jes?

Bijles van Jes is er voor ieder kind. Maar vooral voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om kinderen die even niet mee kunnen met de leerstof. Het kan zijn dat uw kind dyslexie heeft en klaar is met de behandeling die hij gehad heeft. Bijles van Jes heeft de ervaring om op het gebied van spelling de volgende stap te zetten om ervoor te zorgen dat uw kind succes blijft houden. Het kan ook zijn dat de leerstof gewoon even te moeilijk is of te snel gaat en uw kind even een korte periode wat extra ondersteuning nodig heeft. Bijles kan dan een hulpmiddel zijn om de achterstand in te halen.

Bijles van Jes biedt ondersteuning op het gebied van:

  • Spelling: waaronder ook werkwoordspelling
  • Lezen: technisch en begrijpend
  • Taal: woordenschat en ontleden
  • Rekenen
  • Schrijven
  • Lees- en rekenvoorwaarden
  • Zaakvakken
  • Cito-trainingen
  • Nieuw Taalvaardigheid propedeuse HBO

De begeleiding die ik bied is individueel en kan aan huis. De Cito-trainingen en de Taalvaardigheidstraining propedeuse zijn altijd bij mij in de praktijk.

Het Traject

De Kennismaking

Ieder traject begint met een goed gesprek met jullie, de ouders. In dit kennismakingsgesprek komt al veel informatie naar boven. Niet alleen over de probleemgebieden, maar ook over wat er goed gaat en het karakter van uw kind. Daarnaast neem ik ook, indien mogelijk contact op met de leerkracht. Deze kan mij meer informatie bieden over hoe jullie kind zich in de voorgaande periode heeft ontwikkeld. Dit naar aanleiding van toetsen die afgenomen zijn, maar ook de algehele indruk die de leerkracht heeft n.a.v. observaties. Hier baseer ik mijn werkwijze op.

Mijn werkwijze

In het geval van bijles is het vaak zo dat er een specifieke hulpvraag is. We gaan hier dan ook, met de verzamelde informatie, meteen mee aan de slag.

Iedere hulpvraag vereist een andere aanpak. Hiervoor maak ik gebruik van gestructureerde methoden. Deze hebben als doel de achterstand weg te werken. Dit doe ik door een strategie aan te bieden, waardoor het kind een goede basis krijgt om zijn problemen aan te pakken. Ik ga bij de bijles altijd uit van de methode die op school gehanteerd wordt. Ik heb dan ook van alle methoden de strategieën aanwezig en hanteer deze tijdens de bijles. Ik laat uw kind altijd eerst zelf uitleggen hoe hij of zij bijvoorbeeld een som maakt. Zo kan ik al snel zien waar een mogelijke strategiefout zit.

Dit alles lukt natuurlijk niet in 45 minuten in de week. Jullie kind krijgt dan ook een huiswerkpakketje mee om gedurende de week te oefenen. Dit zijn oefeningen die aansluiten bij hetgeen we samen geoefend hebben.

Voor meer informatie, neemt u contact op via Contact