Praktijk voor leerbegeleiding Les van Jes

Welkom bij de praktijk voor leerbegeleiding Les van Jes, bijles en coaching. Op deze site krijgt u een korte indruk van het aanbod van de praktijk, mijn motieven om juist dit aanbod te doen en wie ik precies ben. Zoals u leest, werk ik alleen. Een bewuste keuze, zodat u en uw kind altijd met een persoon te maken heeft.

Als voormalig leerkracht heb ik zelf ervaren dat een grote groep kinderen moeite heeft met het tempo, de aangeboden leerstof of een combinatie van beide. Waardoor zij behoefte hebben aan extra ondersteuning.Dit kan zijn in de vorm van bijles op het gebied van rekenen, of bijles op het gebied van taal, spelling en begrijpend lezen. Praktijk voor leerbegeleiding Les van Jes geeft bijles in de groepen 3 t/m 8. Daarnaast biedt Praktijk voor leerbegeleiding Les van Jes ook kindercoaching aan in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar. Hieronder leest u kort wat ik voor uw kind kan betekenen.

Les van Jes

Een heel breed aanbod aan begeleiding waarin coaching een belangrijk onderdeel is.

Met de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan aan als leerkracht, remedial teacher en bijles-juf, kan ik op het gebied van:

  • taal,
  • begrijpend lezen,
  • rekenen,
  • trainingen voor de cito,

uw kind weer het zelfvertrouwen geven om met plezier naar school te gaan, en te stralen als hij het antwoord weet op die moeilijke vraag.

Meer info vindt u op Bijles van Jes

Jes Kindercoaching

Ook kindercoaching is een onderdeel van het aanbod van Les van Jes. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt, dat er vaak niet alleen een “leervraag” bij ouders en kind ligt, als het gaat om bijles. Vaak mist een kind ook een stuk zelfvertrouwen om te kunnen leren als je een achterstand op school hebt opgelopen. Dit is voor mij de reden geweest om met de studie kindercoaching te starten. Voor meer informatie over kindercoaching verwijs ik u graag naar Jes Kindercoaching, daar leest u meer over wat deze vorm van coaching inhoudt en hoe het traject eruitziet.

HBO Propedeuse taalvaardigheidtraining

Nieuw in het aanbod van Praktijk voor leerbegeleiding, bijles en coaching is bijles aan HBO-studenten op het gebied van taalvaardigheid voor het behalen van hun propedeuse. Op verzoek heb ik een pakket ontwikkeld om de onderdelen van de taalvaardigheidstoets te oefenen, door de theorie te herhalen en te oefenen. Te denken valt dan aan werkwoordspelling, verwijswoorden maar ook samenstellingen. Dit pakket is uiteraard aan te passen aan te specifieke wensen van de student. De resultaten die ik hiermee heb gehaald, zijn uitstekend. Voor meer informatie, neem gerust contact op!

Voor meer informatie, neemt u contact op via Contact